2016-03-08 Woordje van de voorzitter

WOORDJE VAN DE VOORZITTER.

Beste ACS-ers,

Ik heb vernomen dat jullie genoten hebben van het clubfeest en we zijn daar blij om.

Ikzelf kon door onvoorziene omstandigheden niet aanwezig zijn wat ik heel spijtig vond.

Ik had ook een woordje voorbereid dat ik nu op deze wijze wil delen met jullie – ik sta erop deze, toch wel belangrijke boodschap voor de ouders mee te geven.

Als club zijn we heel fier dat we op de laatste Cross Cup in Roeselare twee onzer atleten op het hoogste schavotje zagen staan. Dat doet deugd en daarvoor doen we het ook.

De meesten zullen wel weten over wie ik het heb maar ik onthoud er mij bewust van om namen te noemen want iedereen doet zijn best en is op zijn manier heel goed bezig met deze mooie sport.

Ikzelf ben ouder van twee topsporters, Jelle en Jens. Daarom heb ik de pretentie te zeggen dat ik eigenlijk wel weet waarover ik spreek. Daarnaast kennen jullie misschien Arne, die in zijn jonge jaren toch wel een veelbelovende atleet was – eigenlijk het meeste sportieve talent en mogelijks toch wel door mijn toedoen, niet geslaagd is in zijn sportcarrière die we / hij voor ogen had(den).

DRAAG ZORG VOOR JULLIE PARELTJES !!!

Wij, als vereniging kiezen voor de ALGEMENE ONTWIKKELING van het kind. Het is belangrijk zich niet te vroeg te focussen op hetgeen ze uitblinken.

Daarom kiest ACS ervoor om de kinderen te laten spelen, te laten proeven van alle aspecten van de atletieksport en meer nog, we moedigen ze aan om nog andere sporten te doen.

Atletiek is niet alleen lopen (waarin we ook nog veel onderscheid kunnen maken: cross, baanwedstrijden, piste, sprint, korte & lange afstanden en zoveel meer) maar ook kamp- , spring- , werpnummers, …

Dat is goed voor het kind, niet te vroeg specialiseren.

Wanneer dan specifiek trainen, oefenen op hetgeen de atleet goed is, hoor ik jullie denken. Het is heel moeilijk om er een exacte leeftijd op te plaatsen maar een algemene tendens in de meeste sporten is de verhuis van de lagere school naar de middelbare school. Dit is ook het moment dat ze andere vrienden leren kennen, in een andere omgeving komen – ze worden een beetje meer volwassen.

Te jong focussen / trainen op de discipline waarvoor hij/zij talent hebben, vinden wij, Atletiekclub STADEN VZW, niet goed en nefast voor de verdere ontwikkeling van het kind en zijn loopbaan als atle(e)t(e). Het begint maar eens ze de 18 gepasseerd zijn, dus na hun eerste liefje, hun eerste pintje, hun puberteit en dergelijke meer.

WAAROM DEZE WIJSHEID ?

Met pijn in het hart moeten we, bestuursleden maar vooral onze trainers aanhoren dat onze trainingen soms niet het niveau halen van andere clubs.

Zoals reeds gezegd hebben we heel bewust gekozen voor de algemene ontwikkeling en de FUN. Wanneer een atle(e)t(e) dan de stap zet naar de Vlaamse Atletiekliga of een andere vereniging waar specifiek getraind wordt, zullen de resultaten zienderogen vooruit gaan binnen zijn/haar specialiteit. Er zal dan niet meer of veel minder getraind worden op andere disciplines binnen de atletiek.

Maar hij/zij moet rijp zijn !

Inderdaad, de stap naar de Vlaamse Atletiekliga en dan natuurlijk naar KAVR moedigen we aan en daar staan we niet 100% maar 200% achter. Onze hoofdtrainers Henri (ACS) en Willy (KAVR) communiceren daarover met elkaar zoals het moet.

ACS en onze trainers weten wanneer de atleet die stap mag zetten. Om dan te zeggen dat de trainingen minder zijn, is te kort door de bocht en dat hoop ik bij deze toch rechtgezet te hebben.

Onze trainers verdienen respect voor al hetgeen ze voor de vereniging en voor de atleten doen, een DIKKE MERCI.

Geert Wallays