2018-03-04 Gent Trail

Gent Trail 4 maart 2018.
In Gent had  voor de eerste maal de Gent – trail plaats dit is een natuurloop over meestal onverharde wegen  en door de groene long van Gent  met ook op bepaalde momenten zich op de 3 torens en georganiseerd door sportaround .
De natuurlopen Sportaround is een organisatie die streeft naar sportmogelijkheden voor iedereen!
Door middel van sport krijgen kinderen kansen om zich op een positieve wijze te ontplooien.


Door te sporten voel je je beter in je vel, ben je gezonder, kweek je zelfvertrouwen, ontdek je talenten, bouw je een vriendengroep op, leer je omgaan met winst en verlies, We organiseren naschoolse bewegingslessen in en rond Gent. Dit is een uur bewegen onder begeleiding van een ervaren sportlesgever in de school, aansluitend op de schooluren. Door de vertrouwde omgeving, de vaste lesgever en de lage kostprijs zijn de lessen heel toegankelijk. We proberen kinderen te stimuleren tot duurzame sportbeoefening. Hiervoor hebben we omnisportclubs opgericht in samenwerking met lokale sportclubs en Sportdienst Gent. Daarnaast organiseren en nemen we deel aan sportevenementen. We proberen met de kinderen naar deze evenementen toe te werken en hen de positieve attitude en het groepsgevoel van sport mee te geven. Door evenementen in te richten voor volwassenen zamelen we fondsen in. Die gebruiken we om de prijs voor de activiteiten van de kinderen zo laag mogelijk te houden.”
Een ideaal weertje en het zonnetje was net als Wouter Knockaert  van de partij . De eerste editie was meteen een reuze succes met op de 5 km  227 atleten op de 10 km 607 aankomsten en onze Wouter nam deel aan de langste afstand  waarin321atleten de aankomst bereikten. Dat Wouter een echte natuurmens is hebben we al meermaals kunnen  vaststellen , hetzij op facebook als wanneer hij voor training reeds kilometers gelopen heeft door de onverharde wegen in en rondom Staden.
Wouter nam samen met de andere atleten de start op de atletiekpiste van RC Gent atletiek waar men zijn allen en ook  Wouter de aankomst bereikten . Wouter liep een uiterst sterke wedstrijd en werd 19de en 7de in eigen categorie in 1 u 24 min 11 sec .
Wouter  prachtige natuurprestatie
Henri