Flash

FLASH-BERICHT

De gemeente Staden is overgeschakeld naar FASE ALERT 3 wat wil zeggen:

  • ACS kan voorlopig geen trainingen meer organiseren.
  • VAL-atleten kunnen nog altijd terecht bij KAVR.
  • Er kan individueel getraind worden op de piste.
  • Hou rekening met het feit dat, binnen de bebouwde kom, op alle openbare plaatsen een mondmasker moet gedragen worden.
    (dit is niet zo bij intensief sporten – dus als je aan het trainen bent)
  • Indien u gecontacteerd wordt door “contactopvolging (contact-tracing)” dient u de club direct te lichten.

Meer info op de website van de gemeente Staden (link “corona”).

Hou het veilig.