2018-11-28 Bescherming van persoonsgegevens

Verklaring ‘Bescherming van persoonsgegevens’ volgens General Data Protection Regulation (GDPR) die van kracht is vanaf mei 2018 binnen Atletiekclub STADEN VZW – 0478261963 (hierna ACS genoemd).
 
1.Terminologie
De volgende termen die in deze verklaring worden gebruikt, hebben de volgende betekenis:
Atleet/ouder          De ouder(s), voogd, wettelijke vertegenwoordiger  en de atleten aangesloten bij ACS
de club                  Atletiekclub Staden VZW – 0478261963
verklaring              Verklaring ‘Bescherming van persoonsgegevens’ binnen ACS
 
2.ACS als verwerkingsverantwoordelijke
Om haar goede werking te kunnen verzekeren, heeft ACS nood aan heel wat gegevens. Dit gaat van contactgegevens over identiteitsgegevens tot data over eerdere aansluitingen bij andere clubs en toelatingen door een sportdokter om te mogen deelnemen aan atletiekwedstrijden, kortom een  heleboel data om praktisch te kunnen werken.  Deze gegevens (of een deel ervan) worden doorgegeven aan externe partners, zoals  Sporta, de VAL, e.d. en dit omwille van bestuurlijke en wettelijke verplichtingen  om een goede administratieve werking te kunnen verzekeren (bv. contactopname per telefoon, brief, e-mail), om je te kunnen bijstaan in je opleiding (bv. gegevens over bijzondere noden) of omdat je er zelf om verzocht. De club bewaart je gegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk is. Uiteraard heb je bepaalde rechten t.o.v. die gegevens. We verwerken ook niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk.
ACS en haar werking zijn een constant veranderend gegeven. Zodra je jouw akkoord met deze verklaring geeft, geef je de toestemming om de nodige gegevens te verzamelen en te gebruiken binnen het wettelijk voorziene kader.
Het is mogelijk dat het beleid van de club met betrekking tot persoonsgegevens in de toekomst dient te worden aangepast en gewijzigd. Deze wijzigingen zullen duidelijk aangeduid worden in deze verklaring. We raden jou als atleet/ouder dan ook aan om deze verklaring regelmatig opnieuw na te kijken.

3.Recht op toegang tot, verbetering van en verwijdering van je persoonsgegevens
Je beschikt over een recht op toegang tot je persoonsgegevens. De club engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of eventueel zelfs verwijderd worden. De club verzamelt geen gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de goede werking van de club en haar administratie.
Als atleet/ouder heb je het recht onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden .
Als atleet/ouder kan je je rechten uitoefenen door de club te contacteren via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. . De club verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven. Omwille van veiligheidsredenen zal de club je in deze procedure wel vragen je identiteit te bewijzen.

4.Recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie
Je hebt als atleet/ouder het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie, ook de ‘Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ genaamd (zie  www.privacycommission.be/nl of https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be voor meer informatie).

5.Recht op verzet, restrictie en gegevensoverdracht
Je kan je als atleet/ouder te allen tijde kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien:  
  1) ACS je persoonsgegevens verwerkt op basis van een niet-legitiem doel of
  2) deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.
In de beperkte gevallen waar dit wettelijk is toegelaten, kan je als atleet/ouder ook een restrictie van de verwerking eisen.

6.Welke gegevens bewaart de club van de atleet ?
 • Contactgegevens: domicilieadres, (eventueel tweede domicilieadres), e-mailadres, gsm-nummer, …
 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, identiteitskaartgegevens, rijksregisternummer, foto, …
 • Gezinsgegevens: naam en voornaam ouder(s), voogd, verantwoordelijke, …
 • Fysieke kenmerken en gezondheid: leeftijd, geslacht, verplichte medicatie, e.d.
Als club nemen we de passende beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerkingen.

7.Op het inschrijvingsformulier wordt er verwezen naar dit document dat gepubliceerd wordt op de website.
Zonder tegenbericht krijgt de club eveneens de toestemming om:
 • een foto van de atleet (zoon/dochter/eigen foto indien meerderjarig) te gebruiken voor administratieve doeleinden.
 • een foto van de atleet (zoon/dochter/eigen foto indien meerderjarig) tijdens een club- of sportactiviteit (stage, wedstrijd, training, …) te gebruiken voor publicitaire doeleinden die ten goede    komen van de club:
   o publicaties op papier (vb. krantenartikels, folders);
   o digitale publicaties (vb. website);
   o publicaties op sociale media die rechtstreeks zijn gelinkt aan de club (vb. facebookpagina, twitterbericht, instagrampagina van de club).
 • om de uitslagen van de atleet en relevante informatie rechtstreeks gelinkt aan de activiteiten van de club:
   o te publiceren op de website en sociale media;
   o door te geven aan de pers;
   o te publiceren in de infobrochure van de club.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------