Kledij

Beste atleten,

Zoals jullie waarschijnlijk al wisten, is de oude ACS-kledijlijn niet meer te verkrijgen.  We dienden op zoek te gaan naar een alternatief en we hebben ervoor gekozen om volledig samen te werken met KAVR.

Via de link: http://www.kavr.be/kledij/  kunnen jullie zien wat er aangeboden wordt.

Er kan eveneens het bestelformulier gedownload worden.  Deze dient ingevuld te worden en vervolgens afgeven aan Kristof Lefevere op training.

We zullen zorgen dat er pasmaten aanwezig zijn op training.  Wanneer deze er zijn, daarvan worden jullie tijdig ingelicht.

Het is natuurlijk de bedoeling dat op de kledij AVR verandert in AC Staden of ACS (uitgezonderd voor de VAL-atleten) en dat ook ons logo verschijnt op sommige kledijstukken.

Dit zal mogelijks nog een beetje tijd in beslag nemen, daarom vragen we nog wat geduld.

Vele atletiekgroeten en tot horens,

Het bestuur.

Tekst bij infobrochure

Beste ACS-ers,

Met fierheid stellen we onze infobrochure voor.  Deze kan gelezen worden via onze website.

We hebben gepoogd om de geïnteresseerden wegwijs te maken in de atletiekwereld maar ook binnen onze vereniging.

Het heeft ons heel veel werk gekost.

We zijn de mening toegedaan dat niet veel (atletiek)verenigingen zo’n brochure uitgewerkt hebben.

Daarom zijn we heel fier op het eindproduct.

Veel leesgenot.