Bepalingen - missie en visie

BEPALINGEN + VISIE EN MISSIE VAN ACS-VZW

· Atletiek Club Staden is een vereniging opgericht in 1997, onder sterke steun van de
  algemene coördinator en hoofdtrainer Henri Lefevere en gegroeid uit Atletiek Vrienden Roeselare  Afdeling Staden.
· Vooreerst was de vereniging een feitelijke vereniging.  Ter bescherming van de leden werd er beslist een
  VZW (aansluitingsnummer: 0478261963)op te richten met een duidelijke uitstraling   naar onze gemeente Staden: ACS
. De statuten werden officieel ingediend op 13/05/2002, verschijning in het Belgisch Staatsblad op 10/09/2002.
· We zijn een organisatie die voldoet aan de recentste wetgevingen.  Daarbij wordt beroep gedaan op specialisten in het bestuur


·Onze vereniging bestaat uit:

o    Werkende leden
o    Niet werkende leden
o    Een Raad van Beheer
o    Een Algemene Vergadering· Ieder lid is gebonden aan de statuten van onze VZW en is gehouden zich te gedragen naar de Visie en Missie, hierna beschreven (art 5 en 7 van onze statuten)

·Onze doelstellingen (Visie):

o    Wij willen de atletieksport in al zijn facetten aanbieden op competitief niveau
o    Wij willen tevens kansen en mogelijkheden bieden aan iedereen om recreatief ‘gezond’ te bewegen en te sporten
o    Kortom, bij ACS kan iedereen terecht, van jong tot oud, van groot tot klein, zowel recreant als topsporters

o    Wij willen een financiëel gezonde club zijn die op de hoogte blijft van de recentste wetswijzigingen zodat onze vereniging op alle facetten in orde is

· Wij willen de doelstellingen bereiken door (Missie):

o    Een trainersbestand uit te bouwen die gedreven is en bereid is zich bij te scholen
o    Heel nauw samen te werken met Atletiek Vrienden Roeselare zodat onze competitiesporters terecht kunnen bij de Vlaamse Atletiek Liga AVRAS)
o    Lid te zijn van de Vrije Sporters waarbij de beginnende sporter reeds kan proeven van verschillende zomer- en winterwedstrijden

o    Onze accommodatie en de know-how van onze trainers ter beschikking te stellen van iedereen die deze mooie sport in al zijn facetten wenst te beoefenen

o    Lid te zijn van SPORTA (een sportbond in Vlaanderen op recreatief niveau met als doel het bevorderen van de gezonde sportbeoefening op alle niveaus en het bestrijden van misbruiken en excessen)

o    Lid te zijn van Vlaamse Studie en Documentatie Centrum die ons helpt bij het oprichten van en het verder uitbouwen van de VZW en het uitschrijven van de statuten

·Wij hebben bijzondere aandacht voor:

o Voor de clubliefde en –binding door:

§    De nodige aandacht voor de familiale sfeer
§    De betrokkenheid in de club te stimuleren (vrijwilligerswerk bij organisaties – helpen om de hoofdtrainer bij te staan bij het geven van trainingen)

o Voor FAIR-PLAY door het eisen van respect voor:

§    Het bestuur en de andere clubleden
§    De supporters
§    Het materiaal
§    Het milieu (afvalbeheersing)

o Voor discipline door:

§    De nodige afspraken op trainingen en wedstrijden (materiaal, stiptheid,…) te maken en na te komen
§    De verantwoordelijkheidzin aan te scherpen
§    Het eisen van 100 % inzet door alle atleten, zowel op training als voor een wedstrijd

o Voor open communicatie en eventuele verantwoording tegenover ouders

o Voor externe relaties – uitstraling door:

§    Goeie contacten met het gemeentebestuur – sportdienst – scholen
§    Goeie relaties met andere atletiekclubs
§    Perfecte opvolging van de sponsors
§    Samenwerking met de medegebruikers van het sportpark (voetbal – boogschutters – hondenclub – vissers – zomerklassen – …)

o Voor gemotiveerde vrijwilligers door:

§    De attractiviteit van de club hoog te houden
§    Het aanbieden van perfect materiaal
§    De trainingsaccommodatie te optimaliseren
§    Correcte afspraken te maken
§    Bijstand te leveren bij geschillen (onderlinge steun)
§    Het uiten van waardering