2021-06-02 Pistemeeting Vrije Sporters 26 juni 2021

Beste AC Staden leden,

De geplande pistemeeting op zaterdag 26 juni zal doorgaan en is gratis voor alle AC Staden leden !!!
Er zijn wel enkele wijzigingen tegenover de voorgaande jaren en deze hebben alles te maken met de nog geldende corona- maatregelen die moeten worden nageleefd.
Het is dit jaar een gewone pistemeeting (dus GEEN provinciaal kampioenschap 100m!), er zijn dus ook geen podia, de wedstrijd staat enkel en alleen open voor leden van de federatie die een geldig borstnummer voor 2021 hebben en ... er wordt enkel en alleen gewerkt met VOORINSCHRIJVINGEN (programma in bijlage)
 
Inschrijven kan door middel van deze link: https://forms.gle/q3Q7QPtQxnzRoAiu7 tot 18 juni 2021 (na deze datum kan niet meer ingeschreven worden)
(en indien nog moet worden aangesloten bij de federatie is de deadline voor aansluiting en betaling 12 juni 2021, zodat er nog genoeg tijd blijft om tijding alles door te geven aan het Provinciaal secretariaat van de federatie)
Wat het aantal toegelaten deelnemers betreft, wordt er nog gewacht op de laatste protocollen van de regering, maar in ieder geval kunnen zeker 100 verschillende deelnemers toegelaten worden. Bij grote interesse kan er eventueel gewerkt worden in 2 delen daarom staat het startuur nog onder voorbehoud, hou dus de website in de gaten ! Wie snel inschrijft is zeker van zijn plaatsje indien enkel 100 deelnemers toegelaten worden.
Helpende handen zijn zeker welkom, laat het ons weten mocht je in de mogelijkheid zijn om een handje toe te steken op zaterdag voormiddag en/of namiddag (of een familie lid).
Verdere praktisch.e zaken en informatie rond de dan geldende corona maatregelen worden een week op voorhand per mail gestuurd naar allen wie ingeschreven is.

Programma meeting

Het bestuur.